• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Antingen är du med i en klubb eller inte! Det finns inget sådant som kopplingar eller anknytningar!

Antingen är du med i en klubb eller inte! Det finns inget sådant som kopplingar eller anknytningar!

Om ”Kopplingar” ,”Anknytningar” och ”mc-klubbs namn”

”Kopplingar till eller anknytningar till”. Låt oss redan från början klarlägga dessa begrepp som flitigt, men fullkomligt felaktigt, används i media. Begrepp som är helt och hållet av polismakten ihopdiktade, uteslutande i syfte att utgöra ett verktyg för att hänga på olika brottsliga gärningar på oskyldiga klubbar och/eller för att misskreditera hela bikerkulturen.

I en bikerklubb är man antingen medlem, hangaround eller prospect, eller är man ingen och ingenting alls. Enbart utanförstående och har som sådan ingenting med klubben och dess aktiviteter att skaffa. 

Så nästa gång ni läser eller hör ”anknytning eller koppling till” så vet ni att det finns inga personer som är anknutna eller har kopplingar till en klubb, det finns inga personer som ingår i en klubbs inre krets om han inte är medlem! Det finns bara medlemmar och utomstående. Och vad utomstående gör, har självklart klubben inget ansvar för.

För att ytterligare illustrera skillnaden mellan klubbmedlemmar och utomstående, publicerar vi en gammal, anrik bikerklubbs allmänna festregler, som ändå varit publicerad i flera medier tidigare. Tydligare än så här kan aldrig skillnaden mellan de som är med i klubben och de som inte är med i klubben framstå!

Allmänna festregler

DE FLESTA BIKERS LEVER EFTER ENKLA REGLER OCH FÖRVÄNTAR SlG ATT ANDRA SKALL GÖRA DETSAMMA. OM DU BESÖKER EN BIKERFEST BÖR DU VETA VAD SOM GÄLLER. FÖLJER DU DE HÄR BESTÄMMELSERNA ÄR RISKEN MYCKET LITEN ATT DU HAMNAR I BRÅK.

REGEL 1: DET HANDLAR OM ATT GE OCH TA. VISA RESPEKT FÖR DEM DU TRÄFFAR SÅ RESPEKTERAR DE DIG. BÖRJAR DU BRÅKA MED OSS FÅR DU TIOFALT IGEN. EN KLUBBS STYRKA LIGGER I ATT MEDLEMMARNA ÄR BRÖDER OCH STÄLLER UPP FÖR VARANDRA. OM NÅGON FÖROLÄMPAS, BLIR ALLA FÖROLÄMPADE. HEDERN VÄRDERAR VI ALLA HÖGT.

REGEL 2: GÅ ALDRIG OBJUDEN PÅ EN BIKERFEST. INGEN KOMMER HEM TILL DIG UTAN ATT VARA INBJUDEN.

REGEL 3: FÖRSÖK INTE PÅTVINGA NÅGON MEDLEM DIN VILJA OCH GE FRAMFÖR ALLT FAN I MEDLEMMARNAS EGENDOM. I DETTA FALLET BETYDER DET; DERAS HOJAR, KVINNOR OCH VÄSTAR. GÖR DU INTE DET FÖROLÄMPAR DU OSS OCH KAN GÅ TILLBAKA TILL REGEL 1 FÖR ATT SE VAD SOM HÄNDER.

REGEL 4: TRO INTE ATT DU ÄR NÅGON BARA FÖR ATT DU BLIVIT BJUDEN TILL EN PRIVAT KLUBBFEST. DU ÄR BARA EN BLAND GÄSTERNA – INGEN MEDLEM. FÖRVÄNTA DIG INTE ATT KLUBBMEDLEMMARNA STÄLLER UPP PÅ DIN SIDA OM DU BÖRJAR BRÅKA MED NÅGON ANNAN GÄST. DET ÄR INTE VÅRT PROBLEM. RISKEN FINNS ATT VI INTE GILLAR ATT DU STÄLLER TILL DET OCH DÅ TRÄDER AUTOMATISKT REGEL 1 I KRAFT.

REGEL 5: SKULLE NÅGOT VARA OKLART OCH/ELLER ÄR DU TVEKSAM TILL VAD SOM GÄLLER HÄNVISAS DU ALLTID TILL REGEL 1.

Forskning påvisar att påstådda ”kopplingar” används som ett mycket tveksamt vapen att demonisera mc-klubbarna!

Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet, Petter Ingemarsson, ligger bakom ett mycket intressant arbete om hur media skildrar mc-klubbars farlighet. Forskningsstudien har namnet: “1 %” – en analys av hur mc-gängs “farlighet” beskrivs i svensk press under åren 1995 och 2010″. Ingemarsson berör i sitt forskningsarbete bland annat just hur begreppet ”kopplingar” har satts i bruk som ett demoniserande vapen riktat mot mc-klubbar.

Sidan 34: Ingemarsson tar även upp hur fenomenet “kopplingar” används för att demonisera mc-klubbarna. Sidan 34 (AR): Detta förefaller tveksamt då det i den sista artikeln rörande detta framkommer att den som grips för brottet har ”kopplingar” till ett mc-gäng utan att detta preciseras närmare. Utifrån Douglas synsätt kan detta förklaras genom att de avvikande mc-grupperingarna redan i om med sin formering utgör ett hot mot den samhälleliga ordningen. Farligheten är således redan befäst vilket innebär att vidlyftiga spekulationer om medlemmar i ett mc-gäng som förövare till knivdådet kan vara mer accepterbara än om det skulle visa sig att medlemmar i Advokatsamfundet skulle ha befunnit sig på platsen… 

Sidan 39 (AR): När personer med kopplingar till mc-gäng misstänks för vapenbrott påminns läsaren om risken för mc-kriget. Med utgångspunkt i Douglas teori skildras mc-gängen fortfarande som något ”smutsigt” som utgör en fara för samhällsordningen (Douglas 1997, s. 162 f.). Även om mc-gängens ”farlighet” i artiklarna omnämns tillsammans med påståenden om brottslig verksamhet framträder vid en djupare genomgång av materialet att detta inte är helt klart. Exempelvis omnämns personer som påstås ha gjort sig skyldiga till brottslighet sägs ha kopplingar till mc-gäng utan att detta närmare preciseras. 

Sidan 42: Flera av artiklarna innehåller påståenden om att medlemmar ur ett mc-gäng var involverade i ett av bråken. Huruvida det stämmer eller inte spelar i sammanhanget mindre roll. När den misstänkte gärningsmannen påstås ha ”kopplingar till ett mc-gäng” är det oklart vad dessa ”kopplingar” faktiskt innebär, men detta befäster att mc-gängen representerar en synlig oordning som utgör en fara mot samhällsgemenskapen.

Källa:

1 %” – en analys av hur mc-gängs “farlighet” beskrivs i svensk press under åren 1995 och 2010

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin